GAZİANTEP TEKNOPARK

Hiser
Anasayfa Projelerimiz Ulusal Projeler
HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ DESTEĞİ (HİSER)

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark işbirliği ile yürütmüş olduğumuz uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin arttırılması, Gaziantep Teknopark firmalarımızın dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla yapılmakta olan HİSER projesinde 16 teknopark firmasından oluşan ” Yazılım ve Bilişim Kümesi” ile firmalarımızın niteliklerini geliştirerek 3 yıl süreyle;

  • - Mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü arttırmak
  • - İhracat yapan firmalarımızın sayısını arttırmak
  • - Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler koymak
  • - Firma ihtiyaçlarının uzman danışmanlar tarafından tespit edilmesini sağlamak
  • - Sektöre özgü yol haritaları sunmak

Amaçları doğrultusunda kümelenme anlayışı ile esnek, dinamik ve bütüncül yaklaşım ile hızlı kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunmaktadır.
İhracat odaklı anlayış ile sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır.
Ayrıca küresel ve ulusal değer zincirleri boyunca firmalar arasında, kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri esastır.